edenin kypsät hedelmät

Edenin kypsät hedelmät on utopia onnellisesta vanhuudesta, jossa leikillisyys ja elämän ihmettely ovat säilyneet osana arkea vanhuuden päiviin asti. Vanhuus nähdään positiivisena tilana, jonka saavutettuaan ihminen voi unohtaa arjen vaatimukset ja olla jälleen läsnä hetkessä tehden juuri niitä asioita jotka tuottavat hänelle iloa.

Vanhusten ihon juonteet ja puutarhan kasvien pintakuviot luovat teokseen monenlaisia tekstuureja ja yhdistävät elementtejä toisiinsa. Vanhukset ovat oleellinen osa puutarhaa, mutta eivät jätä sitä varjoonsa. He ovat puhjenneet kukkaan ja ovat sopusoinnussa ympäristönsä kanssa.

111 ajatusta

Ihminen on minulle piirtämisen kohteena kiinnostavin ja haastavin. Ihmisten tarinat ja koetut hetket erilaisissa muodoissaan saavat aikaan inspiraation, jota on vaikea löytää muualta. Parasta on saada aikaan piirros, joka herättää katsojassa muistikuvan tai mielleyhtymän ja saa hänet pysähtymään hetkeksi teoksen äärelle.

111 Ajatusta on projekti, joka alkoi tammikuun lopulla 2022. Ajatuksena oli piirtää ihminen jokaisena päivänä, kunnes luonnoslehtiö olisi täynnä. Tavoitteena oli saada aikaan suuri määrä erilaisia luonnoksia erilaisista ihmisistä ja löytää teemoja, joita käsitellä tarkemmin. Jokainen valittu mallikuva on herättänyt ajatuksen, jota on jatkettu piirtämällä aiheesta luonnos. Osaan luonnoksista on yhdistetty muita elementtejä. Luonnoslehtiön piirrosten pohjalta on syntynyt myös idea teoksesta Edenin kypsät hedelmät.